Esnaf Destek Ödemeleri Hakkında

19 Şubat 2021

Ticari işletmeleri Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 TL ‘’Gelir Kaybı Desteği’’ verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 TL, diğer illerde ise aylık 500 TL tutarında ‘’Kira Desteği’nde bulunulmuştur.
Bahse konu desteklerden;

  • 14.12.2020 tarihinden önce vergi mükellefiyetini tesis ettirenler,
  • Esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkârlar,
  • Faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler,
  • Faal olan ve işletme hesabı esasına veya bilanço esasına göre defter tutanlardan “esas faaliyet konusu” Bakanlık tarafından desteklenen NACE kodları arasında yer alan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirler,
  • Kira desteği için işyeri kira olanlar

Faydalanabilmektedir.
            Bu itibarla, söz konusu desteklerden faydalanmak üzere yukarıda açıklanan kapsamda yer alan ticaret erbabının başvuruları kabul edilmekte olup kapsamın dışında kalanlar destekten yararlanamamaktadır.
            Bu çerçevede yapılan başvurular incelenmiş olup, ilimizde Kira Desteği’ne 750 kişi müracaatta bulunmuştur. Hak kazandığı halde kira başvurusu ve Gelir kaybı desteğine müracaat etmemiş 1714 kişi bulunmaktadır. Ayrıca sistemin yeni kurulmuş olması ve sistem kaynaklı bazı sorunların yaşanmasından dolayı 750 bekleyen müracaat bulunmaktadır. Sistemdeki sorunun giderilmesini müteakip başvuruların değerlendirilmesine devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.