35. Ahilik Haftası Kutlamaları

19 Eylül 2022

Ahilik kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkarlar ile bunların örgütlerinde yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ile çalışma ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi için yapılan Ahilik Haftası Kutlamaları Bakanlığımızca hazırlanan ve 13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ”Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılmıştır. Bu kapsamda; bu yıl 35. Ahilik Haftası Kutlamaları Bakanlığımız koordinasyonunda İlimizde 12-18 Eylül 2022 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır.